Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov

19.03.2018

Novela postupov priniesla aj zmeny v účtovaní nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov.

  • V účtovníctve prijímateľa vkladu podniku sa účtuje goodwill/ záporný goodwill, pri ktorého výpočte sa k uznanej hodnote vkladu pripočíta aj hodnota splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov.
  • O finančnej investícii z dôvodu vkladu podniku ako nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku sa účtuje na príslušný účet finančnej investície, pričom na tomto účte je potrebné sledovať na analytických účtoch jednotlivé súčasti tvoriace iné príspevky a na účet 367 – záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov.

TPA Newsletter 1/2018