Uplatnenie daňového bonusu pri „pandemickej“ dávke

16. marca 2021 | Čas čítania: 1 Min

 

Národná rada SR schválila dňa 29.1.2021 doplnenie zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Spomínaná novela sa okrem iného zaoberá aj úpravou podmienok pre uplatnenie daňového bonusu.

Cieľom novely zákona je zmiernenie podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa. Do zdaniteľných príjmov na vznik nároku na daňový bonus za rok 2020 sa budú podľa novely započítavať aj „pandemické“ dávky a príspevky, ktoré sú oslobodené od dane a ktoré daňovník prijal alebo zúčtoval v roku 2020. Konkrétne bude možné do tohto príjmu započítať „pandemické“ nemocenské a ošetrovné, príspevok poskytovaný v rámci aktívnej politiky trhu práce a dotácie poskytované kultúrnej obci z Ministerstva kultúry SR.

Zamestnanci, ktorí na účely uplatnenia daňového bonusu nespĺňajú podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, boli preto povinní v lehote do 15.2.2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku vyššie uvedených „pandemických“ príspevkov pre účely ich započítania za účelom uplatnenia daňového bonusu.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba