Rekreačné poukazy bez zmeny a vyššia minimálna mzda od 1.1.2020

10. decembra 2019 | Čas čítania: 1 Min

Navrhovaná novela Zákonníka práce týkajúca sa rozšírenia povinnosti poskytnutia príspevku na rekreáciu na všetkých zamestnávateľov nebola schválená. Preto sa povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu bude aj naďalej vzťahovať len na firmy, ktoré majú viac ako 49 zamestnancov.

V októbri tohto roku schválila vláda Slovenskej republiky nariadenie, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020, a to vo výške 580 EUR pre mesačnú mzdu a vo výške 3,333 EUR pre hodinovú mzdu.

Kontaktná osoba