V Bratislave sa uskutočnil po prvýkrát workshop na tému „Ako plánovať výrobnú halu či továreň“V Bratislave sa uskutočnil po prvýkrát workshop na tému „Ako plánovať výrobnú halu či továreň“

Po úspešných akciách „Ako plánovať výrobnú halu či továreň – Best Practice od prvého nápadu po úspešnú prevádzku“ v Linci a vo Viedni zorganizovali spoločnosti DELTA, Fraunhofer Austria, step2solution a TPA dňa 26. apríla 2018 v Bratislave ďalší workshop z tejto série akcií. Marcela Kolářová zo spoločnosti DELTA uviedla, že hlavnou myšlienkou zrodu týchto praktických workshopov je snaha pomôcť investorom, ktorí stoja pred rozhodnutím expanzie a výstavby nových výrobných objektov, pozrieť sa na expanziu z viacerých uhlov pohľadu a zohľadniť v jednotlivých fázach rozhodovania nielen všetky možné riziká, ale predovšetkým maximalizovať prínos novej továrne či výrobnej haly a efektívne využiť túto investíciu pre rast danej firmy.

K programu patrili prednášky s impulzmi a správy o skúsenostiach od vedúcich projektov, stavebníkov a odborníkov i vzájomná výmena informácií v rámci diskusných kôl World Café. Integrované sledovanie plánovania továrne, employer branding (značka zamestnávateľa) a rámcové daňové podmienky na Slovensku, to boli len niektoré z pridružených tém, ktoré k tejto myšlienke expanzie a výstavby rozhodne patria. Výrobné podniky ako je Scheuch a Ekom prezentovali reálne príklady zo svojej vlastnej expanzie a výstavby z praxe.

Po pozdrave hostiteľa, Erika Štefanoviča z česko-slovenskej spoločnosti DELTA, sa slova chopil Christian Kügerl z Advantage Austria (Rakúska hospodárska komora), ktorý hovoril o investíciách na Slovensku a o dôležitých faktoroch lokality. „Rakúsko je druhý najdôležitejší zahraničný investor na Slovensku. Sme tu veľmi silno zapojení a prepojení“. Wolfgang Waldhäusl zo step2solution a Wolfgang Kradischnig z rakúskej DELTY predstavili témy integrovaného projektovania továrne z uhla pohľadu rozvoja organizácie, systémového plánovania a stavebného manažmentu.

Pritom bola zdôraznená dôležitosť, nutnosť dostatočne vyjasniť strategické otázky pri zahájení projektu a celkový pohľad na plánovanie továrne. Pri stavbe továrne sa nesmie zabudnúť ani na kultúrny aspekt. „Hodnotou v sociálnej interakcii je dôvera“, konštatoval Wolfgang Kradischnig. I Wolfgang Waldhäusl zdôraznil: „Pri stavbe novej továrne je potrebný fundovaný manažment zmien a dobrú spoluprácu ostatných spolupracovníkov“.

Klaus Krammer a Peter Ďanovský z TPA Group vysvetlili účastníkom obzvlášť rámcové daňové podmienky na Slovensku. „Pri stanovení štruktúry spoločnosti musíte vždy dať pozor na to, aké interné ciele podniku (napr. dlhodobé investície) sa budú sledovať a dať pozor na to, či sú nejaké právne odlišnosti v danej krajine“, zdôraznil Klaus Krammer a odkázal na výšku odvodov pre sociálne zabezpečenie, ručenie, povinnosti k vedeniu účtovníctva a možnosti dotácií. Peter Ďanovský prezentoval najdôležitejšie body z daňového práva v súvislosti s daňovo optimálnou štruktúrou financovania pri existencii umiestnenia spoločnosti na Slovensku.

Praxisworkshop Schauplatz Fabrikplanung – Begrüßung

Jan Henjes z Fraunhofer Austria a Andreas Knollmayr zo step2solutions predstavili „Plánovanie továrne ako jedinečnú strategickú šancu – od požiadaviek zákazníka až k optimálnej výrobe“. Témy prednášky siahali od prvotného stimulu pre plánovanie továrne až k postupu a optimalizácii procesov. Andreas Knollmayr vysvetlil, že rozhodnutie, aká továreň sa má postaviť, je dôležité pre to, aby človek poznal požiadavky, a že nové nápady potrebujú priestor, čas a systematickosť . Jan Henjes konštatoval, že „sa nedá všetko stanoviť na začiatku, ide o to sa v priebehu procesu spoločne dostať k riešeniu“.

Thomas Sobottka z Fraunhofer Austria a Erik Štefanovič z DELTY hovorili o predaní systémového plánovania do projektovania objektu. Thomas Sobottka vysvetlil účastníkom optimalizáciu toku materiálu, optimalizáciu procesu pomocou value stream designu, a že dynamická simulácia môže v rámci detailného plánovania reálne evidovať komplexné systémy v priebehu času. Erik Štefanovič popísal dôležitosť predbežnej kontroly pozemku a odporučil pre úspešný projekt pravidelné spoločné odsúhlasovanie medzi systémovým plánovaním a projektom samotného objektu.

Očakávanou prednáškou  a tiež veľmi aktuálnou témou, ktorá s výstavbou novej výrobnej haly súvisí, bola téma employer branding. Erik Štefanovič hovoril i o zvládnutí medzikultúrnych výziev v projekte: „Pri plánovaní továrne sa často stretávajú tri rôzne kultúry, spolupracovníci na to musia byť pripravení“. Ralph Sichler vysvetlil, ako je možné spolupracovníkov nielen získať, ale tiež udržať a ako je pre konečný výsledok dôležitá interná pracovná atmosféra. „Lojalita spolupracovníkov sa dá dosiahnuť tým, že sa cítia byť prepojení so svojim zamestnávateľom a radi pre neho pracujú“.

Pri stoloch best practice predstavili stavebníci, vedúci projektov a odborníci z firiem Scheuch, Ekom, Datenpool, TPA, Fraunhofer Austria a step2solution prístup k riešeniu zo svojich projektov a dali podnet k diskusiám, výmene informácií a detailným otázkam. Po záverečnom kole využili účastníci príležitosť k ďalším rozhovorom a nechali večer doznieť pri slovenských špecialitách.

Video z akcie si môžete pozrieť v tejto sekcií článku.

V tejto sekcií nájdete tlačovú správy z akciu v PDF formáte.

PA_Schauplatz_Fabrikplanung_Bratislava_SK