Schválenie novely zákona v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúci oznamovaniu – DAC 6

10. decembra 2019 | Čas čítania: 1 Min

Národná rada SR schválila v septembri 2019 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a ktorým sa implementuje DAC 6. Ako sme Vás už informovali v prechádzajúcich vydaniach nášho Newslettra týmto zákonom sa zavádza automatická výmena informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu medzi príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, t.j. opatreniach využívaných k agresívnemu daňovému plánovaniu. Na zabezpečenie tejto automatickej výmeny informácií sa zavádza oznamovacia povinnosť tzv. povinných osôb (sprostredkovateľa alebo príslušného daňovníka, t.j. používateľa).

Niektoré ustanovenia tohto zákona nadobúdajú účinnosť 1.1.2020, niektoré až 1.7.2020. Je však potrebné opätovne zdôrazniť, že oznamovacej povinnosti budú spätne podliehať vyššie spomínané transakcie uskutočnené už počnúc 25.6.2018, pričom transakcie za obdobie od 25.6.2018 do 30.6.2020 bude potrebné oznámiť do 31.8.2020.

Kontaktná osoba