Vláda opätovne zavádza zdanenie dividend

25. októbra 2016 | Čas čítania: 1 Min

Zdanenie dividend  sa týka tiež tuzemských právnických osôb, avšak iba v prípade, že tieto plynú od daňovníka tzv. nezmluvného štátu, t.j. štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú niektorú zo zmlúv v oblasti zdaňovania. Predmetom dane budú rovnako dividendy a iné príjmy vyplácané tuzemskou právnickou osobou daňovníkovi z nezmluvného štátu. V týchto prípadoch sa navrhuje sadzba dane 35%.

Uvedené ustanovenia sa majú použiť až na dividendy zo zisku dosiahnutého za obdobie, ktoré sa začína po 1.1.2017, pričom u fyzických osôb sa môžu v niektorých prípadoch zdaniť aj dividendy zo zisku vykázaného do decembra 2003.

nl_q3_2016_sk_5.pdf