Vyššie pokuty pri účelnom obchádzaní daňovej povinnosti

25. októbra 2016 | Čas čítania: 1 Min

Agresívne daňové plánovanie, a to najmä v prípade transferového oceňovania, bude po novom trestané prísnejšie. K doteraz platným sankciám v daňovom poriadku sa zavádza osobitné zvýšenie sankcií pre daňovníkov, ktorí sa prostredníctvom transferového oceňovania úmyselne vyhýbajú daňovým povinnostiam. V prípade, že konanie daňovníka nemá ekonomické opodstatnenie a jeho výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti, vláda navrhuje zdvojnásobenie výšky sankcií.

Daňovník však bude mať možnosť vyhnúť sa dvojnásobnej pokute, ak uzná pochybenie a zaplatí rozdiel vyrubenej dane v stanovenej lehote.

nl_q3_2016_sk_0.pdf