Vyššie príspevky pre zamestnávateľov a SZČO – „Prvá pomoc ++“

16. marca 2021 | Čas čítania: 3 Min

 

Dňa 2.2.2021 vláda SR schválila rozšírenie projektu z októbra 2020 zameraného na udržanie pracovných miest „Prvá pomoc +“. Nový projekt pod názvom „Prvá pomoc ++“ zvyšuje a rozširuje pre zamestnávateľov a SZČO finančnú pomoc na zmiernenie následkov pandémie COVID-19. Žiadosti na príspevky v rámci opatrení „Prvej pomoci ++“ bude možné podávať už za február 2021, a to v druhej polovici marca 2021, pričom sa predlžuje možnosť čerpania príspevkov až do 30.6.2021.

Hoci všetky uvedené informácie sú zatiaľ len predbežné, v „Prvej pomoci ++“ sa oproti projektu „Prvá pomoc +“ majú zmeniť a zaviesť nasledovné opatrenia:

 

OPATRENIE č. 1 – zatvorené prevádzky alebo obmedzenie činnosti

 • príspevok 80 % celkovej ceny práce zamestnanca sa zvyšuje na 100 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, maximálna výška 1 100 eur zostáva nezmenená;
 • o príspevky môžu žiadať aj zamestnávatelia a SZČO, ktorí začali vykonávať svoju činnosť v období medzi 2.9.2020 až 1.2.2021;
 • zamestnávateľ môže žiadať o príspevok aj na zamestnancov prijatých v období medzi 2.9.2020 až 1.2.2021.

 

OPATRENIE č. 2 – pomoc SZČO

 • finančný príspevok pre SZČO sa v závislosti od poklesu tržieb zvyšuje nasledovne:
 1. 330 eur – pri poklese tržieb od 20 % do 29,99 %
 2. 420 eur – pri poklese tržieb od 30 % do 39,99 %,
 3. 510 eur – pri poklese tržieb od 40 % do 49,99 %,
 4. 600 eur – pri poklese tržieb od 50 % do 59,99 %,
 5. 690 eur – pri poklese tržieb od 60 % do 69,99 %,
 6. 780 eur – pri poklese tržieb od 70 % do 79,99 %,
 7. 870 eur – pri poklese tržieb od 80 % a viac.
 • výška príspevku tiež závisí od existencie pracovného pomeru, keďže pri súbehu s pracovným pomerom sa výška príspevku znižuje o čistý príjem z tohto pracovného pomeru;
 • žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 1.2.2021.

 

OPATRENIE č. 3A a 3B – pomoc zamestnávateľom tzv. Kurzarbeit

 • Pri opatrení 3A sa zvyšuje výška príspevku z  80 % celkovej ceny práce na 100 % celkovej ceny práce, pričom maximálna výška 1 100 eur zostáva nezmenená.
 • Pri opatrení 3B môže zamestnávateľ v závislosti od poklesu tržieb dostať príspevok od 330 eur do 870 eur na zamestnanca, pričom príspevok sa neprizná za zamestnanca, ktorý viac ako 50 % mesačného pracovného času čerpal dovolenku, poberal PN, OČR alebo sa vyskytla iná prekážka v práci na strane tohto zamestnanca.

 

OPATRENIE č. 4A – pomoc vybraným skupinám SZČO

 • Paušálny príspevok pre SZČO, ktoré od 1.2.2021 nemajú žiaden príjem z podnikania, sa zvyšuje z 315 eur na 360 eur. V prípade, ak žiadateľ vykonáva zárobkovú činnosť, od príspevku sa odpočíta jeho čistý príjem.
 • SZČO, ktoré čerpali príspevok z opatrenia 4A a do 15.2.2021 sa dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistia, budú môcť žiadať o vyšší príspevok v rámci opatrenia č. 2 až do výšky 870 eur.

 

OPATRENIE č. 4B – pomoc jednoosobovým s.r.o.

 • Výška príspevku v rámci opatrenia 4B sa zvyšuje na 360 eur. V prípade, ak žiadateľ vykonáva zárobkovú činnosť, od príspevku sa odpočíta jeho čistý príjem.

 

SOS dotácia určená pre ľudí, ktorí museli kvôli mimoriadnej situácii prestať pracovať a nemajú nárok na iný príspevok, zostáva nezmenená vo výške 300 eur.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba