Podporujeme

Hodnoty, ktorými sa v TPA Slovensko snažíme riadiť, sú Profesionalita, TímovosťĽudskosť.

„To niečo ľudské v nás“ sa snažíme kultivovať nielen v dennej pracovnej komunikácii ale aj v pravidelnej podpore neziskových organizácií, ktoré pomáhajú zlepšovať život na Slovensku.

  • Pro bono podporujeme:

Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, ktoré vo výučbe kultivuje mladých ľudí v oblastiach etiky, kritického myslenia a službe komunite.

Neziskové združenie Nexteria, ktoré pripravuje a podporuje novú generáciu slušných a schopných mladých lídrov a líderiek, čím chce prispieť k zlepšeniu budúcnosti Slovenska.

Cesta von, občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom, ktorí uviazli v generačnej chudobe, postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život.

Nadácia Dedo pomáha sprevádzať rodiny v krízovom období, rieši ich problémy s bývaním a tým sa snaží predchádzať vyňatiu detí z rodín. Rovnako podporuje mladých ľudí odchádzajúcich z detských domov.

 

  • Finančne sme podporili:

Centrum Dorka, n.o. , ktoré pomáha s bývaním a poradenstvom pri zaradení sa do života mladým dospelým po odchode z detských domovov a tiež pomáha s bývaním rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej situácii.

Cesta von, občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom, ktorí uviazli v generačnej chudobe, postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život.