Zákon o účtovníctve

7. apríla 2020 | Čas čítania: 1 Min

Lehoty povinností podľa Zákona o účtovníctve (napr. uloženie účtovnej závierky do registra ÚZ)

Všetky lehoty podľa zákona o účtovníctve a ostatných účtovných predpisov sa budú považovať za splnené, ak budú vykonané do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. Ak účtovná jednotka splní svoje povinnosti v týchto termínoch, nebude sankcionovaná podľa § 38 ods. 1 zákona o účtovníctve.

<< späť na staršie Newslettre  

Kontaktná osoba