Zákonník práce

7. apríla 2020 | Čas čítania: 2 Min

  • Práca z domu („home office“)

Zamestnávateľ má možnosť nariadiť výkonu práce z domu zamestnanca, ak to povaha práce umožňuje. Zároveň zamestnanec dostáva práva na výkon z práce z domu, ak to povaha práce umožňuje.

  • Prekážky v práci a náhrady mzdy v prípade výnimočného stavu

Všetci zamestnávatelia, ktorí museli obmedziť alebo zastaviť svoju činnosť, môžu poskytovať náhradu mzdy v sume 80 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Týka sa to prípadov, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie či obmedzenie činnosti firmy v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

  • Určenie čerpania dovoleniek

Upravujú sa podmienky nariadenia čerpania dovolenky z hľadiska oznamovacej povinnosti zamestnávateľa vopred, a to skrátením ustanoveného času na najmenej 7 dní vopred. V prípade dovolenky, ktorá sa prenáša z predchádzajúceho roka alebo z predchádzajúcich rokov, sa tento čas skracuje na najmenej 2 dni.

  • Ochrana zamestnanca

Dopĺňa sa ochrana zamestnanca pred skončením pracovného pomeru a ochrana pri návrate do zamestnania, ak pracovník využije dôležitú osobnú prekážku v práci na ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa. Týka sa to aj zamestnancov, ktorým je nariadené karanténne opatrenie (povinnosť izolácie). Zabezpečí sa tým rovnaká ochrana, ako sa poskytuje zamestnancovi, ktorý je dočasne pracovne neschopný.

<< späť na staršie Newslettre  

Kontaktná osoba