Zavedenie dane z poistenia

19.12.2018

 

NRSR schválila 20.6.2018 zákon o dani z poistenia. Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcich vydaniach Newslettra, cieľom tejto novej právnej úpravy je zavedenie dane z poistenia vo výške 8 %, ktorej podlieha poistenie v odvetviach neživotného poistenia.

Daň z poistenia má charakter nepriamej dane a nahradí doteraz platný 8 %-ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia. Dotkne sa všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pri ktorom zostáva zachovaný 8 %-ný odvod. Podmienkou na výber dane je, že poistné riziko je umiestnené na Slovensku.

Daň z poistenia bude v zásade vyberaná a platená do štátneho rozpočtu poisťovňami z prijatého poistného, s výnimkami definovanými v zákone. Špeciálne upozorňujeme na skutočnosť, že v určitých prípadoch bude platiteľom dane samotný poistník, prípadne samotná právnická osoba, ktorej budú náklady poistenia preúčtované, a to v prípade poistenia v tzv. zahraničnej poisťovni, t.j. poisťovni so sídlom mimo EU/EHS. Daňové priznania sa budú podávať na štvrťročnej báze, t.j. do konca kalendárneho mesiaca po skončení štvrťroka a v tejto lehote bude daň aj splatná.

Výhodou pre platiteľa dane z poistenia (poisťovňu) je možnosť rozhodnúť sa, kedy mu daňová povinnosť vznikne, t.j. či dňom prijatia platby poistného, alebo dňom zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného, alebo dňom splatnosti poistného.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba