Zdanenie príjmov „daňou pri odchode“ už aj na Slovensku

30. októbra 2017 | Čas čítania: 1 Min

Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečiť, aby daňovník pri presune majetku alebo zmene svojej daňovej rezidencie mimo územia SR, zdanil na území Slovenska hodnotu všetkých kapitálových ziskov vytvorených na území SR, aj keď tento zisk ešte nebol v čase odchodu realizovaný.

 

Zdanenie pri odchode bude vyčíslené v osobitnom základe dane a zdanené sadzbou dane 21 %.

nl_q3_2017_sk_final_12.pdf