Zmena definície závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2017

6. júna 2017 | Čas čítania: 1 Min

Zásadná zmena sa od roku 2017 dotkla ekonomického a personálneho prepojenia, ktoré sú spoločne definované v pomerne rozsiahlom § 2 písm. o) zákona o dani z príjmov, a preto môže dochádzať aj k ich kombináciám. Navyše, v porovnaní s ich predchádzajúcim znením môže dochádzať k vzniku ekonomického (majetkového) a personálneho prepojenia aj cez vzťah blízkych osôb.

Iné prepojenie zakladajúce medzi subjektmi vzťah závislých osôb sa pôvodne týkalo len obchodného vzťahu, ale od roku 2017 môže vznikať prakticky na základe akéhokoľvek právneho alebo jemu obdobného vzťahu. Charakteristickými znakmi iného prepojenia môžu byť výrazne neprimerané podmienky transakcie bez ekonomického opodstatnenia, ktoré vedú k účelovému zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty, a to je ich primárnym cieľom.

nl_q2_2017_sk_3.pdf