Zmena úpravy zdaňovania prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu

6. júna 2017 | Čas čítania: 1 Min

Navrhovaná právna úprava rozširuje uplatňovanie osobitného zdaňovania prirážky na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na skutočnosť, kto je príjemcom týchto služieb (či cestujúci alebo podnikateľ, ktorý kupuje balík služieb cestovného ruchu na účely svojho podnikania, na účely jeho ďalšieho predaja alebo na účely pracovnej cesty).

V nadväznosti na túto zmenu už cestovná kancelária alebo agentúra nebude môcť zdaňovať jednotlivé služby cestovného ruchu, a kupujúci, platiteľ dane, si nebude môcť uplatniť odpočítanie dane z týchto služieb.

nl_q2_2017_sk_1.pdf