Zmena úpravy zdaňovania prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu

8. novembra 2017 | Čas čítania: 1 Min

Podľa súčasnej právnej úpravy sa osobitná úprava zdaňovania prirážky môže uplatňovať len v prípade, ak príjemcom služieb cestovného ruchu je spotrebiteľ – cestujúci.

 

Navrhovaná právna úprava rozširuje uplatňovanie osobitného zdaňovania prirážky na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na skutočnosť, kto je príjemcom týchto služieb (či cestujúci alebo podnikateľ, ktorý kupuje balík služieb cestovného ruchu na účely svojho podnikania, na účely jeho ďalšieho predaja alebo na účely pracovnej cesty).

 

V nadväznosti na túto zmenu už cestovná kancelária alebo agentúra nebude môcť zdaňovať jednotlivé služby cestovného ruchu, a kupujúci, platiteľ dane, si nebude môcť uplatniť odpočítanie dane z týchto služieb.

nl_q3_2017_sk_final_20.pdf