Zmeny pre podnikateľov s registračnými pokladnicami

9. januára 2018 | Čas čítania: 1 Min

Novela zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice zavádza s účinnosťou od 1.1.2018 nové zmeny. Medzi najvýznamnejšie patria:

  • Pokladničný doklad z virtuálnej registračnej pokladnice bude musieť obsahovať QR kód.
  • Povinnosť oznámiť skutočnosť, že podnikateľ nemá povinnosť používať registračnú pokladnicu.
  • Povinnosť označiť pokladnicu používanú na viacerých predajných miestach ako „prenosná“.
  • Skrátenie lehoty na oznámenie zmien predajného miesta daňovému úradu z 30 dní na 15 dní pri virtuálnej registračnej pokladnici.
  • Zrušenie povinnosti vyhotovovať dennú uzávierku z paragónov v tzv. neelektronickej forme.
  • Zákaz označovania tovaru alebo služby iba číselným alebo iba alfanumerickým kódom.
  • Povinnosť nahlásiť prerušenie prevádzky pokladnice aj z dôvodu vlastného zavinenia.
  • Pri zmene údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice nebude nutná fyzická návšteva daňového úradu.
  • Pri ukončení prevádzky nebude nutné predkladať knihu pokladnice len na miestne príslušnom daňovom úrade, ale je možné tak urobiť na ktoromkoľvek daňovom úrade.
  • Zmena označení (popisov) a údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice.

Zároveň sa od 1.9.2017 zrušilo obmedzenie maximálneho počtu dokladov pre používateľov virtuálnej registračnej pokladnice.

 

Newsletter 4/2017 SK