Zmeny v elektronickej komunikácii

19.03.2018

S účinnosťou od 1.1.2018 sa upravujú formy elektronickej komunikácie so správcom dane.

Fyzická alebo právnická osoba mohli doteraz elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi – pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu, občianskeho preukazu s čipom alebo prostredníctvom dohody.

Po 1.1.2018 právnické osoby už nemajú možnosť s daňovým úradom uzatvoriť dohodu. Túto možnosť majú po novele daňového poriadku už len fyzické osoby, pričom dohody uzatvorené do 31.12.2017 sú platné aj po 1.1.2018

TPA Newsletter 1/2018