Zmeny v roku 2016 v mzdovom účtovníctve

7. decembra 2015 | Čas čítania: 2 Min

Od januára 2016 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50% priemernej mzdy na Slovensku za rok 2014 (858 EUR), čo predstavuje sumu 429 EUR.

Maximálny vymeriavací základ je vo výške päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t.j. 4290 EUR. Pre zamestnávateľa a zamestnanca to znamená, že odvody na zdravotné a sociálne poistenie budú platené najviac zo 4290 EUR mesačne. Preddavok na zdravotné poistenie pre zamestnanca bude maximálne 171,60 EUR mesačne a odvod na sociálne poistenie bude maximálne 403,26 EUR mesačne. Pre zamestnávateľa bude zdravotné poistenie maximálne 429 EUR mesačne a sociálne poistenie cca 1046,75 EUR mesačne, nakoľko úrazové poistenie má neobmedzený vymeriavací základ.

V závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy sa mení aj denný vymeriavací základ (DVZ) pre výpočet náhrady príjmu pri pracovnej neschopnosti. DVZ je určený z 1,5-násobku všeobecného vymeriavacieho základu (858 EUR). Maximálny DVZ bude 42,3124 EUR, čo napríklad znamená, že maximálna náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti bude 721,4264 EUR mesačne (pri celomesačnej absencii).

Bez zmeny ostáva v roku 2016:

  • životné minimum – 198,08 EUR mesačne,
  • daňový bonus – 21,41 EUR mesačne,
  • nezdaniteľná časť na daňovníka – 316,94 EUR mesačne,
  • daň 19% do výšky základu dane – 2918,53 EUR mesačne,
  • daň 25 % zo základu dane presahujúceho – 2918,53 € mesačne,
  • príjem študenta 200 € mesačne, z ktorého neplatia odvody na dôchodkové poistenie.