Zmeny v roku 2017 v mzdovom účtovníctve

25. októbra 2016 | Čas čítania: 1 Min

Minimálna mzda

Od 1.1.2017 sa mení výška minimálnej mzdy zo 405 EUR na 435 EUR mesačne. Najnižší možný hrubý hodinový zárobok pri prvom stupni náročnosti práce a 40 hodinovom pracovnom týždni bude  2,5 EUR. Toto platí aj pre najnižší možný hodinový zárobok u dohôd. Zvýši sa aj nočný príplatok, keďže tento je 20% z hodinovej minimálnej mzdy a teda 20% z  2,5 EUR, čo je 0,50 EUR za každú hodinu odpracovanú v noci.

Zamestnanci zarábajúci minimálnu mzdu preto dostanú v roku 2017 v hrubom o 30 EUR viac. Zamestnávateľovi vznikne náklad o cca 40 EUR vyšší oproti roku 2016 na zamestnanca zarábajúceho minimálnu mzdu.

Zákon o cestovných náhradách

Taktiež sa rokuje o zmene výšky sumy stravného. Navrhované sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 4,5 EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,7 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 10,3 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín.

V závislosti od tejto zmeny sa zmení aj minimálna suma stravného lístka, ktorej výška je určená ako 75% zo základnej sumy stravného. To znamená 75% zo 4,5 EUR,  minimálne 3,375 EUR.

nl_q3_2016_sk_4.pdf