Zmeny v roku 2017 v mzdovom účtovníctve

25. októbra 2016

Minimálna mzda

Od 1.1.2017 sa mení výška minimálnej mzdy zo 405 EUR na 435 EUR mesačne. Najnižší možný hrubý hodinový zárobok pri prvom stupni náročnosti práce a 40 hodinovom pracovnom týždni bude  2,5 EUR. Toto platí aj pre najnižší možný hodinový zárobok u dohôd. Zvýši sa aj nočný príplatok, keďže tento je 20% z hodinovej minimálnej mzdy a teda 20% z  2,5 EUR, čo je 0,50 EUR za každú hodinu odpracovanú v noci.

Zamestnanci zarábajúci minimálnu mzdu preto dostanú v roku 2017 v hrubom o 30 EUR viac. Zamestnávateľovi vznikne náklad o cca 40 EUR vyšší oproti roku 2016 na zamestnanca zarábajúceho minimálnu mzdu.

Zákon o cestovných náhradách

Taktiež sa rokuje o zmene výšky sumy stravného. Navrhované sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 4,5 EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,7 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 10,3 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín.

V závislosti od tejto zmeny sa zmení aj minimálna suma stravného lístka, ktorej výška je určená ako 75% zo základnej sumy stravného. To znamená 75% zo 4,5 EUR,  minimálne 3,375 EUR.

nl_q3_2016_sk_4.pdf