Znížená sadzba DPH na ubytovacie služby

13. marca 2019 | Čas čítania: 2 Min

Ako sme Vás už v predchádzajúcom vydaní newslettra informovali, novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty účinná od 1.1.2019 zaviedla zníženú sadzbu DPH na ubytovacie služby vo výške 10 %. Táto znížená sadzba DPH sa vzťahuje na ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).

Vzhľadom na nejednoznačnosť tohto ustanovenia v súvislosti s prechodom rokov, s prijatými a uhradenými zálohami na ubytovacie služby ako aj službami spojenými s ubytovaním, vydalo Finančné riaditeľstvo SR dve usmernenia k predmetnej problematike.

Jedno usmernenie Finančného riaditeľstva spresňuje postup uplatňovania zníženej sadzby DPH v prípade, keď sa pobyt začal v roku 2018 a skončí sa až v roku 2019. Usmernenie rovnako spresňuje postup daňovníka v prípade prijatia (čiastočného alebo úplného) preddavku ešte v roku 2018 avšak za ubytovacie služby poskytnuté až v roku 2019, kedy dochádza k zníženiu sadzby DPH na 10 %.

Druhé usmernenie spresňuje uplatnenie sadzby DPH na ubytovanie v závislosti od toho, či popri samotnom ubytovaní poskytuje daňovník rad ďalších služieb, ako napríklad raňajky, parkovanie, wellness, polpenziu a pod. Na posúdenie, aká sadzba DPH sa má uplatniť, má hlavný vplyv skutočnosť, či ide o (i) jedno zložené plnenie, na ktoré sa ako celok vzťahuje znížená sadzba DPH, alebo ide o (ii) samostatné plnenia, t.j. ubytovanie zdanené sadzbou DPH 10 % a doplnková služby k ubytovacej službe, ktorá nie je zahrnutá v cene ubytovania a ktorá podlieha základnej sadzbe DPH vo výške 20 %.

<< späť na Newsletter

 

Kontaktná osoba