Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb

25. októbra 2016 | Čas čítania: 1 Min

Pozitívnou zmenou pre právnické osoby je pripravované zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z doterajších 22 % na 21 %. Cieľom úpravy je zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie motivácie platiť dane.

nl_q3_2016_sk.pdf