Zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby na 10 %

19. decembra 2018 | Čas čítania: 1 Min

 

Národná rada SR schválila 23.10.2018 novelu zákona o DPH, ktorou sa znižuje sadzba dane za ubytovacie služby z pôvodných 20 % na 10 %.

Znížená sadzba dane sa vzťahuje na ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácii produktov podľa činností (CPA), ktoré sa delia na:

  • 55.1 Hotelové a podobné ubytovacie služby
  • 55.2 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
  • 55.3 Prevádzka táborísk a miest na kempovanie automobilov a obytných prívesov
  • 55.9 Ostatné ubytovacie služby

Podrobnejšie členenie je uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23.4.2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA).

Novela zákona o DPH má za cieľ zvýšenie dopytu po ubytovacích službách na území SR a podporu cestovného ruchu na Slovensku. Novela nadobudne účinnosť 1.1.2019.

Komplexnejšia novela zákona o DPH, o ktorej sme Vás informovali v predchádzajúcom vydaní Newslettra, bola taktiež schválená. O schválených zmenách Vás budeme informovať v nasledujúcich vydaniach Newslettra.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba