Zvýšenie odpočtu na výskum a vývoj na 100 %

8. novembra 2017 | Čas čítania: 1 Min

Mení sa aj samotný spôsob výpočtu, do výpočtu napr. už nebudú mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na výskume a vývoji vstupovať ako samostatná položka, ale iba ako súčasť celkových nákladov na výskum a vývoj. V úhrne však navrhovaná úprava výrazne zvýši daňovú podporu v oblasti výskumu a vývoja.

nl_q3_2017_sk_final_18.pdf