Domov | 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Disclaimer pre e-mail a ochrana osobných údajov

E-mail

PRÁVNE UPOZORNENIE: E-mail správa a všetky v nej obsiahnuté informácie sú dôverné a môžu byť predmetom obchodného tajomstva alebo inej právnej ochrany. V prípade, že nie ste zamýšľaným adresátom tejto správy, prosím, bezodkladne nás o tejto skutočnosti informujte a správu zmažte z Vášho systému. Akékoľvek zverejňovanie, kopírovanie alebo rozširovanie je zakázané. Táto správa môže obsahovať chyby.

Informácie prostredníctvom e-mailu a príloh sú záväzné len vtedy, ak budú písomne ​​potvrdené. Elektronický prenos správ je rizikový, najmä vzhľadom na problémy súvisiace s prenosom a doručovaním, rizikom neprítomnosti príjemcu a rizikom porušenia tajomstva na internete. Automaticky generované potvrdenia o prijatí, alebo prezeraní sa nepovažujú za potvrdenie o prijatí vašej správy.

Vaše dáta sú u nás v bezpečí

Po nariadeniach o GDPR sa spracovávanie dát v TPA zmenilo podľa najnovších zákonov. Tieto informácie o spracovaní osobných údajov, sú pripravené s ohľadom na nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na súvisiacu legislatívu objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ako tieto údaje používame a chránime. Keďže ochranu osobných údajov považujeme za kľúčový aspekt zodpovedného podnikania, v tejto sekcií nájdete informácie o povinnostiach TPA voči dátam, ktoré spracúvame.

Prečítajte si viac:

Poučenie o Vašich právach

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – uchádzači o zamestnanie

Odvolanie súhlasu

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.