Domov | 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketingové účely

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketingové účely

Podľa článku 7 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Súhlas“)

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou TPA TAX, k.s., Blumental offices II, Nám. Mateja Korvína, 81107 Bratislava, IČO 35685115 a TPA AUDIT, s.r.o., Blumental offices II, Nám. Mateja Korvína, 81107 Bratislava, IČO 36714879 ako spoločnými prevádzkovateľmi (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:

v rozsahu:       oslovenie, titul, meno, priezvisko, názov firmy, adresa (ulica, mesto , PSČ), email;

pre účel:          posielanie reklamných emailov, newsletter, a iných marketingových aktivít na podporu predaja;

po dobu:         5 rokov.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak  tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Poskytnuté osobné údaje budeme poskytovať ďalším príjemcom, a to zástupcovi služieb poskytovania webhostingu (Thomas Böhmwalder, NetzwerkBerater B&W OG, 3470 Kirchbers) a správcovi webu (Anna Rebel, TPA Group Administration und Steuerberatung GmbH, 1220 Viedeň). Dôvodom tohto zdieľania je ukladanie a správa databázy osobných údajov.

Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.

Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.