Bankovníctvo, poisťovníctvo a finančné služby

| Čas čítania: 1 Min

Bankovníctvo, poisťovníctvo a finančné služby si vyžadujú odborné znalosti, pretože právne predpisy v týchto odvetviach sú čoraz prísnejšie. Transparentnosť a témy ako Solvency II alebo Basel III sú aktuálne veľmi dôležité a budú i v budúcnosti.

Naši odborníci pomôžu Vám i Vašej spoločnosti v daňových otázkach, audite a poradenstve tak, aby ste splnili neustále sa zvyšujúce požiadavky trhu. Analyzujeme súčasný vývoj na trhoch, upozorňujeme na jeho potenciálne dopady a pripravujeme stratégie pre Vaše potreby.