Daňová uznateľnosť výdavkov na covid-testovanie

16. marca 2022 | Čas čítania: 2 Min

 

 

Finančné riaditeľstvo SR vydalo pre zamestnávateľov informáciu o daňových aspektoch povinnosti zabezpečiť testovanie zamestnancov na ochorenie Covid-19.    

Počas obdobia pandémie sú daňovým výdavkom aj výdavky na testovanie, vrátane výdavkov súvisiacich so zabezpečením testovania na ochorenie Covid-19, ak sú vynaložené:  

  • zamestnávateľom na zamestnanca, vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti,  
  • daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP na testovanie tohto daňovníka vrátane testovania blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v spoločnej domácnosti,  
  • daňovníkom na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.  

Uplatnenie daňového výdavku na testovanie je možné aj vtedy, keď povinnosť testovať zamestnancov nevyplýva z osobitných predpisov. Znamená to, že tieto výdavky sú daňovým výdavkom napr. aj v situáciách, ak zamestnávateľ dobrovoľne testuje aj očkovaných zamestnancov, alebo zamestnancov testuje častejšie, než mu vyplýva z osobitného predpisu, pričom daňovým výdavkom sú aj výdavky súvisiace s testovaním, napr. výdavky na ochranné pomôcky, na dezinfekciu, na likvidáciu odpadu vzniknutého pri testovaní.   

Zamestnávateľ si môže uznať do daňových výdavkov aj náklady na testovanie, ktoré si zamestnanec zabezpečuje u iného subjektu než u zamestnávateľa, a to na základe predloženého dokladu.  

Takéto náhrady nie sú počas obdobia pandémie predmetom dane z príjmov u zamestnanca.   

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba