Digitalizácia hospodárstva prináša nové oznamovacie povinnosti

15. septembra 2022 | Čas čítania: 1 Min

 

 

1.1.2023 nadobúda účinnosť novela zákona č. 422/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorá transponuje Smernicu Rady (EÚ) 2021/514 (DAC7) o administratívnej spolupráci v oblasti daní. Cieľom DAC7 je zlepšenie automatickej výmeny informácií medzi daňovými orgánmi členských štátov.

 

Prevádzkovateľom digitálnych platforiem vzniká nová oznamovacia povinnosť. Oznamovaniu budú podliehať vybrané obchodné činnosti (napr. prenájom nehnuteľností, online alebo osobné školenia, IT služby, spracovanie dát, doprava, doručovacie a upratovacie služby, predaj tovaru a prenájom dopravných prostriedkov) vykonávané prostredníctvom digitálnych platforiem. Zo strany prevádzkovateľov digitálnej platformy bude potrebné zbierať, kontrolovať a nahlasovať daňovým orgánom zákonom stanovené informácie o jednotlivých predajcoch.

 

Kalendárny rok 2023 bude prvým oznamovacím obdobím, pričom prevádzkovatelia digitálnych platforiem budú mať povinnosť oznámiť požadované informácie príslušným daňovým orgánom do 31.1.2024.

 

<< späť na Newsletter