Národný program reforiem SR v roku 2024

7. júna 2024 | Čas čítania: 2 Min

Vláda SR dňa 24.4.2024 schválila Národný program reforiem SR pre rok 2024. Národný program reforiem predstavuje prehľad realizovaných, ale aj plánovaných opatrení reagujúcich na odporúčania Rady EÚ v rôznych kľúčových štrukturálnych oblastiach (verejné financie, vzdelávanie, trh práce, sociálne veci a bývanie, zelená transformácia a iné).

Konkrétne v oblasti daní sú v roku 2024 schválené nasledovné opatrenia:

  • Zreformovanie daňového systému SR a zefektívnenie daňového mixu, a to využitím potenciálu environmentálnych a majetkových daní. Uvedené má jednak zvýšiť hospodársku efektívnosť, ale taktiež podporiť zelenú transformáciu a environmentálnu udržateľnosť.
  • Zefektívnenie vymáhania daňových nedoplatkov a zabezpečenia rozvoja IT podpory exekútorov. Momentálne sa finalizuje text novely zákona o správe daní (daňový poriadok), prostredníctvom ktorého má byť toto opatrenie implementované.
  • Pokračovanie zavedenia informačného systému na predkladanie faktúr v elektronickej podobe, tzv. e-faktúra.
  • Skvalitnenie elektronických služieb finančnej správy:
  1. vkladanie QR kódu do výstupných dokumentov finančnej správy s cieľom minimalizovať počet chýb pri platbe daní, poplatkov alebo pokút na strane daňových subjektov (prvé dokumenty s QR kódom by mali byť odoslané začiatkom júna 2024);
  2. predvyplnenie daňových priznaní fyzických osôb poberajúcich príjmy zo závislej činnosti;
  3. zrušenie povinnosti zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti.
  • Legislatívne definovanie daňového podvodu v spojení so softwarningovými upozorneniami (informatívne oznamy elektronicky zasielané daňovým subjektom, ktoré majú zabezpečiť plnenie daňových povinností) v štýle ,,trikrát a dosť“, ktoré majú docieliť zníženie daňovej medzery na DPH a zlepšiť efektívnosť výberu.

Autor článku: Katarína Piecková

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba