Návrh novely postupov účtovania

4. decembra 2023 | Čas čítania: 1 Min

Ministerstvo financií SR zverejnilo predbežnú informáciu o návrhu opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 ustanovujúce podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (postupy účtovania).

Cieľom návrhu je zosúladenie terminológie postupov účtovania s novým zákonom o premenách obchodných spoločností a družstiev, keďže súčasné znenie postupov účtovania pracuje len s pojmami a inštitútmi, ktoré boli ustanovené v Obchodnom zákonníku. V súvislosti s uvedenou zmenou je plánované aj doplnenie postupu účtovania pre nový inštitút odštiepenia.

<< späť na Newsletter  

 

Kontaktná osoba