Návrh novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici

20. decembra 2022 | Čas čítania: 1 Min

 

Skupina poslancov Národnej rady SR predložila Národnej rade SR návrh na opakovanie II. čítania o návrhu novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „zákon o ERP“). Primárnym cieľom predkladaného návrhu novely tohto zákona je efektívne znižovanie daňovej medzery zapojením širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona o ERP.

 

Navrhovaným opatrením sa obyvateľstvu umožní získať finančný príspevok za nákup vybraných tovarov a služieb určených na osobnú spotrebu. Úhradu za tovar alebo službu bude nutné preukazovať pokladničným dokladom vyhotoveným pokladnicou e-kasa klient.

 

Príspevok bude možné získať po zaregistrovaní žiadateľa v mobilnej aplikácii prevádzkovanej finančnou správou, ktorá vyhodnotí jeho oprávnenosť a následne príspevok zašle na bankový účet v stanovenej lehote.

 

Výška finančného príspevku, ako aj tovary a služby, na ktoré sa bude táto možnosť vzťahovať, budú zverejnené v nariadení vlády SR.

Navrhovaná účinnosť novely zákona o ERP je od 31.12.2022.

<< späť na Newsletter