Návrh zákona o dani z osobitnej stavby

20. decembra 2022 | Čas čítania: 1 Min

 

Dňa 8.11.2022 poslanci NR SR posunuli do druhého čítania návrh na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby. Cieľom návrhu je zavedenie novej dane z osobitnej stavby (siete plynovodov) využívanej na prepravu plynu na území SR. Jedným z dôvodov zavedenia novej dane je, že táto osobitná stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti.

 

Návrh nového zákona upravuje základné ustanovenia ohľadom dane – výšku, spôsob platenia, daňovníka, správcu, základ a sadzbu dane. Daňovníkom má byť plynárenský podnik oprávnený na prepravu plynu na území SR. Základom dane pre výpočet dane má byť dĺžka osobitnej stavby vyjadrená v kilometroch a sadzba dane má byť stanovená vo výške 6 000 eur za každý aj začatý kilometer osobitnej stavby. Navrhovaným zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.

 

Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlásenia.

Aj v tomto prípade však navrhované znenie zákona ešte nie je finálne, nakoľko poslanci predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa môžu uvedené informácie zmeniť.

<< späť na Newsletter