Návrh zákona o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka

16. júna 2023 | Čas čítania: 1 Min

V predchádzajúcom vydaní nášho newslettera sme Vás informovali o vládnom návrhu zákona o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka, ktorého hlavným účelom malo byť zavedenie inštitútu pre správu majetku na súkromné účely cez tzv. súkromnú nadáciu. Občanom sa tak malo umožniť nastaviť spôsob spravovania a odovzdania majetku pre členov rodiny či iné, nimi určené osoby.

Tento návrh nakoniec nebol predložený na rokovanie vlády, pričom medzi najvýznamnejšie dôvody tohto kroku patrila najmä kritika zástupcov neziskového sektora, ako aj skutočnosť, že by nešlo o vhodné riešenie správy majetku pre páry rovnakého pohlavia.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba