Nová úprava mzdových príplatkov od 1.6.2023

15. marca 2023 | Čas čítania: 1 Min

 

S účinnosťou od 1.6.2023 sa upravuje výška mzdových zvýhodnení (príplatkov). Po vyše dvoch rokoch sa príplatky opäť naviažu na minimálnu mzdu nasledovne:

  • príplatok za prácu v sobotu: 2,012 eur (50 % minimálnej mzdy za hodinu).
  • znížený príplatok za prácu v sobotu: 1,810 eur (45 % minimálnej mzdy za hodinu).
  • príplatok za prácu v nedeľu: 4,023 eur (100 % minimálnej mzdy za hodinu).
  • znížený príplatok za prácu v nedeľu: 3,621 eur (90 % minimálnej mzdy za hodinu).
  • príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci: 1,609 eur (40 % minimálnej mzdy za hodinu).
  • znížený príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci: 1,408 eur (35 % minimálnej mzdy za hodinu)
  • príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci: 2,012 eur (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
  • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce: 0,805 eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)
  • mzdová kompenzácia za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska: 0,805 eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)

<< späť na Newsletter