Nová výška stravného pri pracovnej ceste a teda príspevkov na stravovanie od 1.10.2023

4. decembra 2023 | Čas čítania: 1 Min

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce ceny v reštauračných zariadeniach, došlo k opätovnému zvýšeniu súm stravného pri tuzemských pracovných cestách, a to len štyri mesiace od poslednej zmeny.

S účinnosťou od 1.10.2023 sa sumy stravného pre jednotlivé časové pásma zmenili nasledovne:

7,80 EUR (zo 7,30 EUR) pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

11,60 EUR (zo sumy 10,90 EUR) pre časové pásmo 12 až 18 hodín,

17,40 EUR (zo sumy 16,40 EUR) pre časové pásmo nad 18 hodín.

V súlade so zmenami vyššie dochádza rovnako aj k navýšeniu maximálneho možného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca na sumu 4,29 EUR (predtým 4,02 EUR) a zvýšeniu najnižšej možnej hodnoty stravovacej poukážky na sumu 5,85 EUR (predtým 5,48 EUR).

Finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo alebo na stravovaciu poukážku.

Uvedené ceny stravného sa upravujú opatrením, ktoré je publikované v Zbierke zákonov.

<< späť na Newsletter  

 

Kontaktná osoba