Optimalizácia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie

| Čas čítania: 1 Min

Táto oblasť obzvlášť podlieha neustálym zmenám a novým zákonným úpravám. Je dobré mať partnera, ktorý je včas informovaný a vie predvídať, aké nové možnosti môžu prísť zajtra.

Naši experti pre vás pripravia najlepšie daňové riešenia a poradia vám v otázkach týkajúcich sa dane z príjmov a sociálneho poistenia. Ponúkame vám nasledovné služby:
  • Kontrola mzdového účtovníctva
  • Optimalizácia odmeňovania riaditeľa
  • Optimalizácia nárokov súvisiacich s ukončením pracovného pomeru
Kontaktná osoba