Optimalizácia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie

Práve táto oblasť je špecifická neustálymi novinkami a zákonnými zmenami. Je dobré mať partnera, ktorý je stále informovaný o aktuálnom stave vecí a už dnes vie, aké možnosti sa môžu objaviť zajtra.

Naši experti pre Vás vytvoria tie najlepšie daňové riešenia a poradia Vám pri všetkých otázkach v oblasti dane zo mzdy, sociálneho poistenia a dôchodkov.

Ponúkame Vám preto nasledovné služby:

  • kontrola zúčtovania miezd
  • optimalizácia príjmov konateľov
  • plánovanie a kalkulácia zákonných dôchodkov
  • podpora pri GPLA (spoločná kontrola všetkých mzdových odvodov)
  • kontrola a koncipovanie zmlúv: pravá /voľná pracovná zmluva, zmluva o dielo
  • čo dobré môžem urobiť pre zamestnancov? (poradenstvo pri úľavách z vianočných a narodeninových darov)
  • účasť zamestnancov na majetku spoločnosti
Kontaktná osoba