Otcovská dovolenka

20. decembra 2022 | Čas čítania: 1 Min

 

S účinnosťou od 1.11.2022 dochádza v Zákonníku práce k precizovaniu pojmov v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa a presnejšie sa špecifikuje tzv. otcovská dovolenka.

 

Nárok na otcovskú dovolenku má otec starajúci sa o narodené dieťa, a to v rozsahu 2 týždňov v období najneskôr 6 týždňov od narodenia dieťaťa. Počas tohto obdobia má otec nárok na tzv. „otcovské“, čo je nemocenská dávka zo sociálneho poistenia, ktorú otcovi dieťaťa vypláca Sociálna poisťovňa.

<< späť na Newsletter