Juraj Tobák

  • Partner

  • Člen Slovenskej komory audítorov

  • Člen CFO Club-u

Juraj Tobák je partnerom TPA pre digitálne účtovníctvo, automatizáciu, externé finančné riadenie a optimalizáciu procesov predovšetkým pre e-commerce spoločnosti. Pôsobí v oblasti finančného riadenia, účtovníctva a auditu pre medzinárodných klientov a pre segment tuzemských SME s medzinárodným pôsobením činných v e-commerce, SaaS, hotelierstve a turizme, výrobe, obchode a nehnuteľnostiach pôsobí už viac ako 12 rokov. V roku 2018 získal licenciu štatutárneho audítora a je členom Slovenskej komory audítorov.

CV_JTO_SK
Publikácie

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodne…

Transferové oceňovanie v strednej a východnej Euró…

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov