Mária Janušková

  • Partner

  • Člen Slovenskej komory daňových poradcov

Mária Janušková je partnerkou TPA pre daňové poradenstvo. V oblasti daní a daňového poradenstva pre medzinárodných klientov činných v hotelierstve a turizme, výrobe, obchode a nehnuteľnostiach pôsobí už viac ako 20 rokov. V roku 2008 získala licenciu daňového poradcu a je členkou Slovenskej komory daňových poradcov. Taktiež je vedúcou Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb. Publikuje a prednáša na tému vybraných daňových oblastí.

MAJ SK_FINAL
Publikácie

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov

Poradenstvo v oblasti podnikových financií

Služby v oblasti nehnuteľností v CEE/SEE