Platnosť certifikátov pre elektronický podpis vyprší na konci roka 2022!

15. septembra 2022 | Čas čítania: 1 Min

 

 

Na základe informácií zverejnených Ministerstvom vnútra SR sa 31.12.2022 končí platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) na elektronických občianskych preukazoch a elektronických cudzineckých dokladoch vydaných pred 21.6.2021. Dôvodom skončenia ich platnosti je skončená certifikácia čipovej karty na doklade totožnosti ako kvalifikovaného zariadenia pre podpis a pečať.

 

Koniec platnosti certifikátu znamená, že tí užívatelia, ktorých občiansky preukaz bol vydaný pred 21.6.2021 a ktorí využívajú elektronický občiansky preukaz na podpisovanie dokumentov (napr. pri elektronickom podávaní daňových priznaní, oznámení, výkazov na portáli finančnej správy), budú povinní požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu s novým podpisovým certifikátom. Pre užívateľov, ktorí elektronické podpisovanie prostredníctvom svojho občianskeho preukazu nevyužívajú, sa v tomto prípade nič nemení.

 

O výmenu občianskeho preukazu je možné požiadať iba osobne. Výmena občianskeho preukazu bude spoplatnená (4,50 eur).

 

Na začiatku augusta 2022 vyšla informácia z Ministerstva vnútra SR, že sa pracuje na dočasnom, núdzovom riešení, kedy by vraj nebola potrebná fyzická výmena dokladov totožnosti. Detaily však stále neboli zverejnené.

 

<< späť na Newsletter