Predĺženie vydávania a platnosti kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie do 31.12.2024

4. decembra 2023 | Čas čítania: 1 Min

Dňa 17.10.2023 bolo zverejnené aktualizované výkladové stanovisko k aplikácii vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie. Uvedené stanovisko umožňuje používanie občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte s čipom vydanom do 20.6.2021 na platnú autorizáciu vo forme elektronického podpisu aj po 31.12.2023, a to bez potreby výmeny dokladu.

Za účelom predĺženia možnosti používania občianskeho preukazu vydaného do 20.6.2021 je potrebné stiahnuť si nový certifikát pre uznaný spôsob autorizácie prostredníctvom aplikácie eID klient (verzia 4.4.), ktorý nahradí starý doklad. Podľa informácií ústredného portálu verejnej správy ide len o dočasné riešenie, nakoľko nové certifikáty sú aktuálne vydávané s platnosťou len do 31.12.2024 (platnosť certifikátov vydaných pred 11.10.2023 sa končí 31.12.2023).

Aplikácia eID klient v jej aktuálnej verzii používateľa automaticky upozorní na blížiaci sa koniec platnosti certifikátu.

<< späť na Newsletter  

 

 

 

 

 

Kontaktná osoba