Pripravovaný návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty

7. júna 2024 | Čas čítania: 1 Min

Ministerstvo financií SR zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ako „zákon o DPH“), ktorej cieľom je zefektívnenie boja proti daňovým únikom a eliminovanie legislatívnych medzier umožňujúcich škodlivé daňové praktiky. Na tento účel má novela zákona o DPH priniesť nové opatrenia v oblasti práva na odpočítanie dane, ktorých cieľom je zabezpečiť presnosť odpočítanej dane z tovarov a služieb a tým aj neutrality daňového zaťaženia.

Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde najmä k rozšíreniu prípadov, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť opravy odpočítanej dane, k spresneniu definície pojmu „investičný majetok“ a k úprave pravidiel v oblasti úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku.

Súčasná právna úprava nezohľadňuje všetky prípady hospodárskej praxe v súvislosti s úpravou odpočítanej dane, a preto si Vláda SR od navrhovanej novely sľubuje zníženie počtu daňových únikov a tým aj zníženie daňovej medzery.

Autor článku: Daniel Martíny

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba