Reporting

| Čas čítania: 1 Min

Popri samotnom zostavení účtovnej závierky na základe  firemných a daňovo-právnych zadaní Vás ako podnikateľa podporíme nasledovnými doplnkovými službami:

  • zostavenie účtovných závierok podľa  koncernových smerníc
  • zostavenie a poradenstvo pri konsolidovanej účtovnej závierke
  • zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných štandardov (IFRS, US-GAAP)
  • optimalizácia daňového zaťaženia