Revízia Akčného plánu rozvoja elektromobility v SR

7. júna 2024 | Čas čítania: 2 Min

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo návrh Revízie Akčného plánu rozvoja elektromobility v SR (ďalej ako „Akčný plán“), ktorý nadväzuje na Akčný plán rozvoja elektromobility v SR navrhnutý predošlou vládou.

Zámerom Akčného plánu má byť zrýchlenie prechodu na nízkoemisnú dopravu, pomôcť slovenskému automobilovému priemyslu pri jeho transformácii smerom k elektromobilite a vytvoriť konkurencieschopný batériový priemysel, ktorý by bol priamo napojený na produkciu vozidiel v SR.

Akčný plán obsahuje rad opatrení rozdelených na 3 hlavné skupiny, a to:

  1. priame finančné opatrenia – vybudovanie národnej siete ultra-rýchlonabíjacích bodov, budovanie nabíjacej infraštruktúry, podpora verejnej dopravy, podpora technológie a výstavby batériových ložísk, podpora nákupu bezemisných a nízkoemisných vozidiel atď.,
  2. legislatívne opatrenia – úprava distribučných taríf, zavedenie práva na nabíjací bod, podpora v oblastí daní, zavedenie princípu „znečisťovateľ platí“, užívateľské výhody pre zelené EČV atď.,
  3. podporné nefinančné opatrenia – zber a publikovanie dát o infraštruktúre, zvýšenie kapacít ľudských zdrojov.

Úpravou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa v tejto súvislosti navrhuje:

  • Zaviesť opatrenie umožňujúce vykazovanie výdavkov na služobné nabíjanie elektromobilov v inej ako firemnej sieti ako daňový výdavok.
  • Zaviesť opatrenia, ktoré umožnia zamestnávateľom inštalovať smart nabíjacie body u zamestnancov.
  • Legislatívne určiť pevnú sumu náhrad za spotrebu energie elektrického vozidla.
  • Znížiť odvodové a daňové zaťaženie pri poskytovaní benefitu užívania služobných BEV a PHEV áut aj na súkromné účely o polovicu, a to vzhľadom na to, že náklady na obstaranie elektromobilov a hybridných vozidiel sú vyššie v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom.

Opatrenia by mali byť zakomponované v legislatíve do 30.6.2024, niektoré do 31.12.2024.

Autor článku: Katarína Piecková

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba