Mzdové účtovníctvo

Práve oblasti ako daň zo mzdy, sociálne poistenie a pracovné právo sú  postihnuté neustálymi novinkami a zákonnými zmenami. Je dobré mať partnera, ktorý je stále informovaný o aktuálnom stave a už dnes vie, aké nové možnosti sa môžu objaviť zajtra. Naši klienti vedia, že túto požiadavku perfektne spĺňame.

Radi Vám pomôžeme v nasledovných tematických oblastiach:

  • mesačné zúčtovanie miezd a platov so všetkými potrebnými vyhodnoteniami odvodov
  • kalkulácia rezerv na odmeny, dovolenky, osobitné platby
  • zúčtovanie cestovných výdavkov
  • podpora pri daňovej kontrole resp. kontrole zo strany sociálnej a zdravotných poisťovní
  • kontrola zúčtovania miezd
  • poradenstvo vo všetkých otázkach mzdového účtovníctva
  • poradenstvo k štruktúre príjmov konateľov, optimalizovanej z daňového hľadiska a hľadiska sociálnych odvodov
  • špeciálne poradenstvo v oblasti Zákonníka práce, daní a odvodov s ohľadom na posúdenie optimálnych pracovných pomerov
  • špeciálne poradenstvo v oblasti vysielania zamestnancov / expatrioti (dane, odvody, nahlasovacia povinnosť)
  • príprava príslušných interných smerníc v oblasti mzdového účtovníctva a personálnej agendy
Kontaktná osoba