Spracovanie odpadu

| Čas čítania: 1 Min

V poslednom čase sa kladie veľký dôraz na zachovanie nedotknutej krajiny a rastie význam odpadového hospodárstva.  

Spracovanie odpadu nezahŕňa len nakladanie s odpadom, ale aj recykláciu materiálov použitých v chemických procesoch a pri tepelnom spracovaní a nakladaní s nerastnými surovinami.  

Našimi klientmi sú medzinárodné koncerny, ako aj veľký počet menších a stredne veľkých podnikov zaoberajúcich sa spracovaním odpadu. So všetkými týmito spoločnosťami dlhodobo spolupracujeme v oblasti daňového poradenstva a princíp spolupráce je založený na vzájomnej dôvere a perfektnej znalosti ich podnikateľskej činnosti. 

Kontaktná osoba