Vysielanie zamestnancov / „Expatrioti“

| Čas čítania: 1 Min

Cezhraničné vysielanie zamestnancov resp. ich nasadenie v zahraničí sa vzhľadom na rastúcu internacionalizáciu firiem vyskytuje čoraz častejšie.

Na základe rozdielnych pravidiel, špecifických pre jednotlivé krajiny, je potrebné vnímať každé jedno vysielanie osobitne. Zohľadniť sa však musia aj (osobné a profesné) potreby zúčastnených osôb.

Pri koncepcii a realizácii vysielania zamestnancov je potrebné vnímať predovšetkým vysielajúcu firmu, vysielaného zamestnanca a prijímajúcu firmu. Keď má byť totiž vysielanie vyvážené – pri zohľadnení zákonných možností na optimalizáciu daní a (sociálnych) odvodov – je potrebné riešenie koncipované na každý prípad jednotlivo.

V TPA Vám radi poskytneme poradenstvo pri:

  • koncepcii príslušných zmlúv
  • pracovnom práve
  • daniach
  • sociálnom a zdravotnom poistení
  • ohlasovacích povinnostiach a povoleniach ktoré je potrebné zohľadniť v príslušných krajinách a medzi nimi

 

Kontaktná osoba