Zjednodušené zamestnanie občana Ukrajiny

16. marca 2022 | Čas čítania: 1 Min

Utečenci zo susednej Ukrajiny sa budú môcť na území Slovenska zamestnať hneď po udelení statusu dočasného útočiska.   

Štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v § 23a Zákona o službách zamestnanosti môže zamestnávateľ zamestnať v pracovnom pomere alebo na dohodu okamžite, a to bez povolenia na zamestnanie alebo bez potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta okrem iného aj v prípade, ak je cudzinec žiadateľom o udelenie azylu alebo mu azyl udelený bol, alebo ktorému sa poskytlo dočasné útočisko.   

Zamestnávateľ informuje prostredníctvom formulára „informačná karta“ príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o začiatku a skončení zamestnania takéhoto zamestnanca, a to do siedmych pracovných dní od jeho nástupu do zamestnania.  

<< späť na Newsletter  

 

Kontaktná osoba