Zmena stravného a základnej náhrady pri pracovnej ceste od 1.5.2022

15. júna 2022 | Čas čítania: 2 Min

 

MS účinnosťou od 1.5.2022 sa veličiny stravného zmenili, a to nasledovne:

  • 6 EUR pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín,
  • 9 EUR pre časové pásmo 12 hodín až 18 hodín,
  • 13,70 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín.

Stanovená výška stravného má vplyv aj na zabezpečovanie stravovania zamestnancov, a teda sa zvýšil aj maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo poskytnuté podľa Zákonníka práce na sumu 3,30 EUR (predtým 2,81 EUR), pričom najnižšia možná hodnota gastrolístka sa zvýšila na sumu 4,50 EUR (predtým 3,83 EUR).

Finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo alebo na gastrolístok.

S účinnosťou od 1.5.2022 sa zmenili aj sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy, a to nasledovne:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky 0,059 EUR,
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 EUR.

Vzhľadom na súčasný extrémny rast cien nielen v reštauračnom stravovaní a položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel podľa najnovších informácií plánuje rezort práce navrhnúť opätovné zvýšenie stravného pri pracovných cestách a rovnako aj náhrad za používanie áut, ktoré boli menené a zvyšované od 1.5.2022.

Návrh predbežne hovorí o takomto zvýšení súm stravného:

  • zo 6 EUR na 6,40 EUR pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín,
  • z 9 EUR na 9,60 EUR pre časové pásmo 12 hodín až 18 hodín,
  • z 13,70 EUR na 14,50 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín.

Minimálna hodnota poukážky by pri takomto zvýšení bola 4,80 EUR.

 

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba